Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Երգչախումբ

1955 Սեպտեմբերի Պոլսոյ դժբախտ դէպքերը զգայլիօրէն ազդեցին հայերուն: Շատերը Պուէնոս Այրէս հասան, որոշեցին Դպրաց Դաս մը ստեղծել, Ս. Պատարագին մասնակցելու նպատակով:
Այս առաջարկը Արքպկ. Ս. Մանուկեանին ներկայացուցին և 1957 Օգոստոս 6ին տեղի ունեցաւ Ընդհանուր Ժողովը, ուր 55 մասնակիցները Դպրաց Դասին յանձնախումբը ընտրեցին`

Դպրապետ` Միքայէլ Ալմուխեան
Փոխ դպրապետ` Նուպար Տեմիրճեան
Ատենապետ` Նուպար Տեմիրճեան
Փոխ Ատենապետ` Անթոնիօ Էրմուրատեան
Քարտուղար` Գրիգոր Շամլեան
Փոխ Քարտուղար` Վարդան Անդրէասեան
Գանձապահ`Արամ Դանիէլեան
Հաշուակալ` Սարգիս Տէօքմէքճեան

Նոր Դպրաց Դասը սկսաւ Ս. Պատարագին մասնակցիլ, Հայր Սուրբ Մուշեանի գործակցութեամբ: Իրենց հիմնական նպատակն էր Կոմիտասեան Ս. Պատարագը երգել ու վերջապէս իրականացաւ. Երգչախումբը լոյս տեսաւ:
Հոգաբարձութենէն խումբ մը անդամներ Պոլիսէն բերին Դպրաց Դասի մը և Երգչախումբի մը գնահատակները և կանոնները ու փորձերը սկսան Մայր Տաճարին մէջ:
11 տարի Մայր Տաճարիին մէջ ծառայելէ վերջ և նկատի ունենալով Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ շինութեան աւարտումը, ուր երգչախումբ չկար, որոշուեցաւ որ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Երգչախումբը Վիսենթէ Լոփես փոխադրուի:
Մեր Եկեղեցիին ծառայելէն զատ նաև Կոմիտասեան Ս. Պատարագը երգած են Գորտոպայի, Վալէնթին Ալսինայի, Լինիէրսի, Լուխանի, Մար Տէլ Բլաթայի, Մոնթէվիտէոյի եկեղեցիներուն մէջ, ինչպէս նաև Հ.Մ.Ը.Մ.ի մէջ և Հ.Օ.Մ.ի ծեռանոցին մէջ:
2024 Surp Kevork
Todos los derechos reservados
www.SurpKevork.org.ar
Sitio desarrollado por WEBTOM